Kiinteistövarainhoito-Yhtiöt aloitti operatiivisen liiketoiminnan vuonna 1999. Tavoitteena oli tuoda markkinoille kiinteistöihin sijoittavat pääomarahastot. Kehitimme epäsuoran kiinteistösijoittamisen mallin – kiinteistövarainhoidon – mutta markkina ei kuitenkaan ollut valmis ottamaan vastaan uutta instrumenttia vielä siinä vaiheessa. Ryhdyimme toteuttamaan eri toimijoiden kiinteistösalkkujen uudelleenjärjestelyjä oman taseemme kautta ja riskirahoituksesta itse vastaten. Ensimmäisen, vuoden 2000 tilikauden tulos oli jo hyvä.

Kiinteistövarainhoito-Yhtiöt hankki, kehitti ja myi vuosina 2000 – 2010 useita kymmeniä kiinteistökohteita pääkaupunkiseudulla ja muualla Suomessa, ohessa joitakin.

 • image-0
 • image-1
 • image-2
 • image-3
 • image-4
 • image-5
 • image-6
 • image-7
 • image-8
 • image-9
 • image-10
 • image-11
 • image-12

Kiinteistövarainhoito-Yhtiöt kehitti yhteistyömallin, jonka mukaisesti yhteistyössä kiinteistöjen loppukäyttäjäasiakkaiden kanssa analysoimme asiakkaiden liiketoimintaa palvelevien toimintaympäristöjen vaihtoehdot ja analyysin pohjalta kehitimme ratkaisut. Yhteistyön tuloksena Kiinteistövarainhoito-Yhtiöt rakennutti vuosina 2001-2005 Espooseen toimitalon Astra-Zeneca Oy:lle sekä Helsinkiin ison kampuksen Tieto-Enator Oyj:lle, joka siirsi kiinteistöille myös pääkonttoritoiminnot.

 • image-0
 • image-1
 • image-2
 • image-3
 • image-4

Kiinteistövarainhoito-Yhtöt toteutti laadukasta asuntorakentamista vuosina 2007-2010 sekä toimitilarakentamista 2015-2016. Kohteet rakennutettiin yhtiön omaan taseeseen ja niistä luovuttiin myöhemmin.

 • image-0
 • image-1
 • image-2

Kiinteistövarainhoito-Yhtiöt osti vuonna 2011 Raision keskustan keskeisimmät liikerakennukset. Toteutimme yhteistyössä kaupungin ja läheisen kiinteistöomistajan kanssa merkittäviä maanomistuksen järjestelyjä, asemakaavan muutokset ja rakennusten uudistamisen – jopa kauppatorin paikka siirrettiin. Keskustan palvelut monipuolistuivat ja vetovoima kasvoi kehitystyön tuloksena. Kiinteistövarainhoito-Yhtiöt luopui kiinteistöistä 2018.

 • image-0
 • image-1
 • image-2

Kiinteistövarainhoito-Yhtiöt osti vuonna 2013 marraskuussa liike- ja toimistorakennuksen Vantaalla. Kiinteistön tiloista oli vapaana yli puolet. Kiinteistöllä tehtiin merkittävä määrä saneerauksia ja vuokra-asiakkaiden liiketoimintaa palvelevia investointeja sen mukaan kuin olevien ja uusien asiakkaiden kanssa niistä sovittiin. Osa pihojen ja paikoituksen investoinneista toteutettiin yhdessä naapurikiinteistölle rakennetun liikerakennuksen kanssa. Kiinteistön tilat olivat kokonaan vuokrattuina alkaen kesästä 2014. Kiinteistövarainhoito-Yhtiöt luopui kiinteistöstä 2019.

 • image-0
 • image-1
 • image-2

Kiinteistövarainhoito-Yhtiöt osti kolmen kiinteistöosakeyhtiön osakekannat 2019, yhtiöiden omistamat tontit sijoittuvat E18 -moottoritien liittymään Raision Ikeasta Helsingin suuntaan. Kaupan jälkeen vaativa viranomaislupamenettely, pandemia ja sota Euroopassa edellyttivät sekä riskinottoa että ammattitaitoista kehitystyötä. Tämä Turun Kauppapuisto -hankkeen ensimmäinen rakennusvaihe käynnistyi keväällä 2022 ja seuraava syksyllä 2023. Kiinteistövarainhoito-Yhtiöt on toteuttanut itse hankekehityksen, suunnitteluohjauksen sekä rakennuttamisen. Kauppapuistoon sijoittuvat yritykset ovat Kiinteistövarainhoito-Yhtiöiden vuokra-asiakkaita. Hankekehitys jatkuu edelleen ja tavoitteena on investoida kolmeen uudisrakennukseen seuraavan kahden vuoden aikana.

 • image-0